ایکس تموس المنت

سبک عنصر پست ماسونری

sl3

تاریخچه شرکت پایونیر

پایونیر کورپوریشن  Pioneer Corporation یک شرکت چندملیتی متخصص در تولید و ساخت انواع محصولات چندرسانه‌ای دیجیتال می‌باشد.

این شرکت توسط نوزومو ماتسوموتو در سال ۱۹۳۸ و به عنوان یک تعمیرگاه رادیو و بلندگو، اسپیکر در شهر توکیو، ژاپن تأسیس شد.

 

ادامه مطلب

sl2

انتخاب آمپلی فایر مناسب برای اتومبیل

تقویت کننده های خودرو (آمپلی فایر)برای بهبود کیفیت صدای تولید شده توسط سیستم صوتی خودرو طراحی شده اند. امروزه اکثر اتومبیل ها با نوعی آمپ داخلی ساخته می شوند. این تقویت کننده ها به طور معمول در واحد هد ثابت می شوند و خارجی نیستند.

ادامه مطلب

sl1

ساب ووفر چگونه کار می کند؟

ساب ووفر در واقع یک بلندگو است که برای پخش کمترین فرکانس های باس تکرار شده توسط سیستم استریو شما طراحی شده است. بلندگوهای معمولی بازه فرکانسی گسترده ای را تولید می کنند اما اغلب فاقد عمیق ترین فرکانس های باس هستند.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ پیش فرض

تاریخچه شرکت پایونیر

پایونیر کورپوریشن  Pioneer Corporation یک شرکت چندملیتی متخصص در تولید و ساخت انواع محصولات چندرسانه‌ای دیجیتال می‌باشد.

این شرکت توسط نوزومو ماتسوموتو در سال ۱۹۳۸ و به عنوان یک تعمیرگاه رادیو و بلندگو، اسپیکر در شهر توکیو، ژاپن تأسیس شد.

 

ادامه مطلب

انتخاب آمپلی فایر مناسب برای اتومبیل

تقویت کننده های خودرو (آمپلی فایر)برای بهبود کیفیت صدای تولید شده توسط سیستم صوتی خودرو طراحی شده اند. امروزه اکثر اتومبیل ها با نوعی آمپ داخلی ساخته می شوند. این تقویت کننده ها به طور معمول در واحد هد ثابت می شوند و خارجی نیستند.

ادامه مطلب

ساب ووفر چگونه کار می کند؟

ساب ووفر در واقع یک بلندگو است که برای پخش کمترین فرکانس های باس تکرار شده توسط سیستم استریو شما طراحی شده است. بلندگوهای معمولی بازه فرکانسی گسترده ای را تولید می کنند اما اغلب فاقد عمیق ترین فرکانس های باس هستند.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ با تصاویر کوچک

تاریخچه شرکت پایونیر

پایونیر کورپوریشن  Pioneer Corporation یک شرکت چندملیتی متخصص در تولید و ساخت انواع محصولات چندرسانه‌ای دیجیتال می‌باشد.

این شرکت توسط نوزومو ماتسوموتو در سال ۱۹۳۸ و به عنوان یک تعمیرگاه رادیو و بلندگو، اسپیکر در شهر توکیو، ژاپن تأسیس شد.

 

ادامه مطلب

انتخاب آمپلی فایر مناسب برای اتومبیل

تقویت کننده های خودرو (آمپلی فایر)برای بهبود کیفیت صدای تولید شده توسط سیستم صوتی خودرو طراحی شده اند. امروزه اکثر اتومبیل ها با نوعی آمپ داخلی ساخته می شوند. این تقویت کننده ها به طور معمول در واحد هد ثابت می شوند و خارجی نیستند.

ادامه مطلب

ساب ووفر چگونه کار می کند؟

ساب ووفر در واقع یک بلندگو است که برای پخش کمترین فرکانس های باس تکرار شده توسط سیستم استریو شما طراحی شده است. بلندگوهای معمولی بازه فرکانسی گسترده ای را تولید می کنند اما اغلب فاقد عمیق ترین فرکانس های باس هستند.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ شطرنجی

تاریخچه شرکت پایونیر

پایونیر کورپوریشن  Pioneer Corporation یک شرکت چندملیتی متخصص در تولید و ساخت انواع محصولات چندرسانه‌ای دیجیتال می‌باشد.

این شرکت توسط نوزومو ماتسوموتو در سال ۱۹۳۸ و به عنوان یک تعمیرگاه رادیو و بلندگو، اسپیکر در شهر توکیو، ژاپن تأسیس شد.

 

ادامه مطلب

انتخاب آمپلی فایر مناسب برای اتومبیل

تقویت کننده های خودرو (آمپلی فایر)برای بهبود کیفیت صدای تولید شده توسط سیستم صوتی خودرو طراحی شده اند. امروزه اکثر اتومبیل ها با نوعی آمپ داخلی ساخته می شوند. این تقویت کننده ها به طور معمول در واحد هد ثابت می شوند و خارجی نیستند.

ادامه مطلب

ساب ووفر چگونه کار می کند؟

ساب ووفر در واقع یک بلندگو است که برای پخش کمترین فرکانس های باس تکرار شده توسط سیستم استریو شما طراحی شده است. بلندگوهای معمولی بازه فرکانسی گسترده ای را تولید می کنند اما اغلب فاقد عمیق ترین فرکانس های باس هستند.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ آلترناتیو

مقاله ها

تاریخچه شرکت پایونیر

پایونیر کورپوریشن  Pioneer Corporation یک شرکت چندملیتی متخصص در تولید و ساخت انواع محصولات چندرسانه‌ای دیجیتال می‌باشد.

این شرکت توسط نوزومو ماتسوموتو در سال ۱۹۳۸ و به عنوان یک تعمیرگاه رادیو و بلندگو، اسپیکر در شهر توکیو، ژاپن تأسیس شد.

 

ادامه مطلب

مقاله ها

انتخاب آمپلی فایر مناسب برای اتومبیل

تقویت کننده های خودرو (آمپلی فایر)برای بهبود کیفیت صدای تولید شده توسط سیستم صوتی خودرو طراحی شده اند. امروزه اکثر اتومبیل ها با نوعی آمپ داخلی ساخته می شوند. این تقویت کننده ها به طور معمول در واحد هد ثابت می شوند و خارجی نیستند.

ادامه مطلب

مقاله ها

ساب ووفر چگونه کار می کند؟

ساب ووفر در واقع یک بلندگو است که برای پخش کمترین فرکانس های باس تکرار شده توسط سیستم استریو شما طراحی شده است. بلندگوهای معمولی بازه فرکانسی گسترده ای را تولید می کنند اما اغلب فاقد عمیق ترین فرکانس های باس هستند.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

پست های چرخشی